Typecursus

Met een typecursus wordt je snel rijk. Tenminste vanuit de gedachte tijd is geld.

Veel mensen typen zoals ze het zichzelf in de praktijk geleerd hebben, met een twee, drie of meer vingers. Dat is niet erg effectief. Een goede typecursus kan zo een hoog rendement opleveren. Vooral omdat er op internet gratis typecusussen te vinden zijn.

Wie veel met de computer werkt en toch geen efficiënte manier van typen heeft kan met het volgen van een goede typecursus veel tijd – en dus veel geld – besparen.

Tags: ,

2 Responses to “Typecursus”

  1. Het schrijven van werkstukken, brieven en rapporten gaat straks veel sneller en beter. En hoeveel tijd (en geld) gaat er bij een bedrijf niet verloren als iemand met 2 vingers moet typen! Ook als je een baan zoekt is het een pre als je kan typen.

  2. Scholen hebben nu de mogelijkheid typelessen in hun kerndoelen op te nemen, zonder dat de leerkracht zelf kan blind typen, want de nieuwe TICKEN typecursus kan zelfstandig op school en thuis kunnen worden gevolgd vian internet. Het installeren van cd-roms is daarmee verleden tijd. De typelessen zijn multimediaal, zoals jongeren dat graag hebben: e-learning met heldere videoclips, interactieve oefeningen en leerzame, uitdagende typegames. Vlot en nauwkeurig kunnen blind typen is een belangrijke vaardigheid, net als goed kunnen spreken, schrijven en rekenen. Toch hebben de meeste scholen typevaardigheid niet in de leerstof opgenomen. De genoemde redenen waren altijd evident: geen geld, geen tijd, geen hardware, maar ook het feit dat leerkrachten zelf niet blind typen. De nieuwe interactieve, online typecursus van TICKEN typecursus opent nieuwe mogelijkheden. Dankzij de interactieve lesmethode is het niet nodig dat de leerkracht blind kan typen. De leerling kan de cursus zelfstandig doornemen en krijgt online feedback. Kosten van de typelessen inclusief examen : € 23,80 per leerling. De benodigde studietijd is beperkt tot minder dan 15 uren dankzij een nieuwe originele, effectieve leeraanpak.

Leave a Reply


| aforismen over geld en geldgebrek | beschouwingen over geld en geldgebrek |
| tips over geld en geldgebrek | wetenswaardigheden over geld en geldgebrek |
| oud nieuws over geld en geldgebrek | gulden en euro | omrekenen gulden naar euro |