Over de invoering van de euro

Ook over de invoering van de euro zijn hele verhalen geschreven….

De gulden verandert in euro
“Wat betekent de invoering van de euro voor mijn bankzaken?”, vraagt u zich wellicht af. Het moment dat de eerste euro’s over de toonbank rollen lijkt nog héél ver weg, maar toch wordt er bij de Bank achter de schermen al hard gewerkt om de introductie van de euro in goede banen te leiden, zodat u straks niet voor verrassingen komt te staan!
Eén ding is zeker, bij De Bank kunt u de overgang van gulden naar euro met een gerust hart tegemoet zien. Wij zijn er klaar voor. En nog veel belangrijker: er kan veel, maar ook als u zelf geen actie onderneemt, loopt alles goed. De Bank heeft op het gebied van bancaire zaken alle kennis in huis. Als onderdeel van – het internationale samenwerkingsverband van financiële instellingen met activiteiten overal ter wereld – beschikt De Bank over een enorme know-how op financieel gebied. Meer dan voldoende om de invoering van de euro voor u soepel te laten verlopen.

De euro in het kort
Al in 1995, tijdens de Europese Top in Madrid, besloten de Europese regeringsleiders tot de invoering van een gemeenschappelijke Europese munt: de euro. Deze nieuwe munt is mede bedoeld om de economische groei in de elf deelnemende landen te stimuleren. De handel, het bedrijfsleven en ook particulieren in België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje besparen zo kosten. Schommelende wisselkoersen verdwijnen en daarmee ook een stuk onzekerheid. De euro neemt binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU) elke vorm van koersrisico weg.
De vorming van de EMU en de invoering van de euro hebben voor u ook belangrijke voordelen. Als u straks op vakantie gaat naar een EMU-land loopt u niet langer het risico dat de vakantie achteraf duurder uitvalt door schommelende wisselkoersen. Tegelijkertijd wordt de Europese markt doorzichtiger, omdat u heel eenvoudig prijzen kunt vergelijken. Voor bedrijven betekent dat ongetwijfeld meer concurrentie waarvan u als consument in de vorm van scherpere prijzen profiteert.

Producten en diensten van De Bank en de euro
Als klant van De Bank heeft u, als u dat wenst, tot de chartale invoering van de euro in 2002 relatief weinig te maken met de nieuwe munt. U bepaalt zelf wanneer u bijvoorbeeld met uw rekeningen of beleggingen overstapt van gulden naar euro. Per 1 januari 2002 worden de rekeningen en overige producten automatisch omgezet. U hoeft hiervoor geen enkele actie te ondernemen.
Op uw verzoek kan omzetting, als uw persoonlijke situatie daar aanleiding toe geeft, ook vanaf 1 januari 1999 plaatsvinden. Vanaf deze datum worden een aantal financiële producten en diensten van De Bank zowel in gulden als in euro aangeboden. U kunt dat zien als een extra service om alvast te wennen aan de euro.

Betalen in gulden en euro
Op elk rekenoverzicht van De Bank ziet u vanaf 1 januari 1999 het saldo van uw betaalrekening in gulden én in euro staan. Hiervoor geldt de omrekenkoers die op 1 januari 1999 wordt vastgesteld. Tussen 1 januari 1999 en 1 januari 2002 kunt u uw huidige gulden-betaalrekening houden. U heeft ook de mogelijkheid om een nieuwe euro- betaalrekening te openen of uw huidige gulden-betaalrekening om te zetten, maar noodzakelijk is dit niet. Uiterlijk op 1 januari 2002 zetten wij uw gulden-betaalrekening automatisch om in een euro-betaalrekening. Op dat moment is de euro het enige wettige betaalmiddel. Uiteraard informeren wij u ter zijner tijd over de exacte gang van zaken.
Bent u volgend jaar wel al zo vertrouwd met de euro dat u uw huidige betaalrekening liever om wil zetten in een euro-rekening, dan kan dat natuurlijk. De Bank biedt de volgende eurorekeningvarianten:

Sparen in euro tegen dezelfde rente
Vanaf 1 januari 1999 staat op elk rekeningoverzicht van uw spaarrekening het saldo zowel in gulden als in euro vermeld. U kiest zelf of u tussen 1 januari 1999 en 1 januari 2002 in gulden of in euro op uw spaarrekening overboekt. U hoeft daarvoor niet per se een euro-spaarrekening nodig. Een overboeking in euro op een gulden- spaarrekening wordt automatisch voor u omgerekend in gulden. Contant storten kan tot 1 januari 2002 alleen in gulden. Vanaf die datum tot 1 juli kan zowel een gulden als euro-bedrag worden gestort.
Dit betekent dat u tot 1 januari 2002 vrij bent in de beslissing of u spaart in gulden of in euro. Wij zetten vanaf 1 januari 2002 de spaarrekening en het saldo definitief om in euro tegen de vaste, afgesproken omwisselkoers.
Wilt u vanaf 1 januari 1999 uw gulden-spaarrekening in euro en gulden, zet uw De Bank adviseur deze kosteloos om in een euro-spaarrekening. Het omzetten van uw spaarrekening naar een euro-spaarrekening is eenmalig. Zodra u overgaat op de euro, vermeldt het rekeningoverzicht het nieuwe saldo in euro en in gulden. De bij- of afschrijvingen worden in euro geboekt. Dat betekent dat een storting of opname in gulden door onze computer automatisch omgerekend wordt in euro. De omrekening van gulden naar euro staat in de omschrijving op het rekeningoverzicht. Als u dus overgaat op een euro-spaarrekening, verandert de valutasoort. Het rekeningnummer en de voorwaarden blijven hetzelfde.

De euro en beleggen
Particuliere beleggers krijgen vanaf 4 januari 1999 te maken met aan- en verkoopkoersen in euro. De Amsterdamse Effectenbeurs, in beurskringen ook wel Amsterdam Exchanges (AEX) genoemd, en de Optiebeurs handelen vanaf dat moment alleen nog in euro. Dat geldt voor zowel opties, aandelen als obligaties. Hoewel de koersen in euro genoteerd zijn, kunt u blijven aan- en verkopen in guldens. De Bank rekent de aan- of verkooptransacties automatisch en kosteloos voor u om naar gulden-bedragen. De Beleggersgiro verrekent de transactiekosten in gulden.
Vanaf 1 januari 2002 zet De Bank uw beleggersgiro automatisch om in euro. Het rekeningoverzicht vermeldt de waarde van uw portefeuille daarna alleen nog in euro. Aan- en verkopen in gulden is in 2002 niet meer mogelijk. Ook de transactiekosten en aan- en verkoopbedragen van de Euro Beleggersgiro worden dan verrekend in euro.
Wilt u voor 1 januari 2002 over op de euro, dat kan. Vanaf 1 januari 1999 zijn alle beleggingen in beleggingsfondsen in euro. Het beleggingsassortiment van De Bank is dan ook volledig europroof: aan- en verkopen kan met gulden én met de euro. Het assortiment wordt bovendien uitgebreid met de Euro Beleggersgiro. Uw adviseur zet de Beleggersgiro eenmalig en kosteloos om in een Euro Beleggersgiro. Bij de Euro Beleggersgiro zijn alle stortingen, opnamen, aan- en verkoopbedragen en transactiekosten in euro verwerkt. Het rekeningoverzicht blijft de waarde van de portefeuille tegen de vaste omrekenkoers in gulden en in euro vermelden tot uiterlijk 1 januari 2002.

Hypotheken in 2002 automatisch in euro
Voor uw hypotheek blijft tot 1 januari 2002 het meeste hetzelfde. U beslist zelf of u tussen 1 januari 1999 en 1 januari 2002 in gulden betaalt ¢f in euro. In de praktijk gaat het daarbij om het betalen van rente, (extra) aflossingen of een premiestorting.
Vanaf 1 januari 1999 komt de euro in ieder geval voor in de correspondentie over uw hypotheek bij De Bank. Dit doen we vooral om u extra informatie te geven over uw hypotheek en natuurlijk om u vertrouwd te maken met de euro. Vraagt u na 1 januari 1999 een hypotheekofferte bij ons aan, dan staan de bedragen zowel in gulden als in euro vermeld. Het taxatierapport en bijvoorbeeld uw salarisgegevens zijn wat ons betreft zowel in gulden als in euro aan te leveren.
Uiterlijk 1 januari 2002, als de euro ook wettig betaalmiddel is, zet De Bank automatisch het hypotheekbedrag van gulden om in euro. De omrekening naar de euro heeft overigens geen invloed op uw juridische contract: de hypotheekvoorwaarden en de rente blijven hetzelfde. Alleen de guldenbedragen worden volgens de wettelijke geldende regels omgezet in euro.
Het bedrag van uw hypotheek voor 1 januari 2002 omzetten in de euro is helaas niet mogelijk. Het betalen van rente, een (extra) aflossing of een premiestorting in gulden of euro is geen probleem. De Bank zorgt automatisch voor omrekening. Verder verandert er voor u dus niets. De Bank zet alle hypotheken uiterlijk in 2002 in één keer automatisch om in euro. U ontvangt hierover bijtijds bericht.

Leningen aflossen in gulden en euro
De Bank blijft voorlopig tot 2002 haar leningen in gulden aanbieden. Wel heeft u zelf de keuze om vanaf 1 januari 1999 uw lening af te lossen in gulden of in euro. De rekeningoverzichten en de jaaroverzichten vermelden de bedragen zowel in gulden als in euro. Bij het afsluiten van een nieuwe lening vermeldt het contract naast de gulden ook alvast de euro.
Uiterlijk 1 januari 2002 zetten wij het bedrag van uw lening automatisch om in euro. Vanaf dat moment heeft u een euro-lening en lost u alleen nog af in euro. Alle overige overeengekomen zaken zoals de looptijd en rente blijven daarmee uiteraard gelijk. U gaat er in geen enkel opzicht op achteruit.
Helaas is het niet mogelijk om uw lening voor 1 januari 2002 om te zetten van gulden naar euro. U kunt dus wel uw rente en aflossingen betalen in gulden of in euro. De Bank zet alle leningen te zinner tijd automatisch om in euro.

Verzekeringen van gulden naar euro
Tot de chartale invoering van de euro in 2002 berekent De Bank uw verzekeringen standaard in gulden. Ook de verzekeringsvoorwaarden blijven tot 2002 gebaseerd op de gulden. De Bank laat u ondertussen wel wennen aan de euro door de bedragen op de notas en het jaarlijkse verzekeringsoverzicht te vermelden in gulden en in euro. Ook bij de polissen van levensverzekeringen komt een bijlage met daarop alle bedragen in gulden en euro.
Als in 2002 de gulden uit roulatie wordt genomen, worden de verzekeringsvoorwaarden automatisch omgezet in euro. Dat regelt De Bank voor u. Alle bedragen of periodieke uitkeringen van bijvoorbeeld pensioen, lijfrente of levensverzekering zijn dan in euro. Hetzelfde geldt voor premies en uitkeringen van schade- en ongevallenverzekeringen. Vanaf 2002 betaalt u de premies alleen nog in euro.
Voor 1 januari 2002 premies in euro betalen of verzekeringsuitkeringen in euro ontvangen, is geen enkel probleem. De bedragen in gulden worden dan met de wettelijk vastgestelde koers omgerekend in euro.

Veel gestelde vragen
Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen dat u nog veel vragen heeft over de euro. Voor vragen over de euro en de gevolgen ervan kunt u gratis bellen met De Bank of met de Euro Helpdesk .
Op de Europagina kunt u een pagina vinden met veel gestelde vragen over de euro en de antwoorden daarop . En als u het antwoord op uw vragen er niet bij staat, kunt u zelf electronisch uw vraag stellen.