Wie weet het nog? Euro, gulden, franc, lire etc…

Ooit had elk land zijn eigen munt in Europa. Nu hebben er een heleboel de euro. Wie weet nog wat de koersen bij invoering van de euro waren??

Op 31 december is de definitieve koers van de euro bekend gemaakt. Deze koersen zijn door de Europese Centrale Bank vastgesteld ten opzichte van valuta van de elf landen die deel uitmaken van de Economische en Monetaire Unie. Hieronder kunt u voor al deze landen de koers raadplegen.
Nederland 2.20371 NLG
België 40.3399 BEF
Duistland 1.95583 DEM
Finland 5.94573 FIM
Frankrijk 6.55957 FRF
Ierland 0.787564 IEP
Italië 1936.27 ITL
Luxemburg 40.3399 LUF
Oostenrijk 13.7603 ATS
Portugal 200.482 PTE
Spanje 166.386 ESP

Boeken verkopen

Uitgeverij oorsprong verkoopt boeken IN GROTE LETTERS. Speciaal voor mensen met een beperkt gezichtsvermogen brengt uitgeverij oorsprong nieuwe, eigen titels uit en eerder gepubliceerde boeken in een groot lettertype dat makkelijk leesbaar is.
De uitgeverij is een uitkomst voor mensen met een visuele beperking. Nog maar net gestart is er al een aardige fondslijst met keuze uit o.a. Literatuur en Romans, Levensbeschouwelijk en Esoterie, Biografieën, Geschiedenis en Maatschappij, Thrillers, (Streek)Romans en Poëzie.
Kijk voor meer informatie over Uitgeverij Oorsprong op www.uitgeverijoorsprong.nl
De moraal van dit verhaal? Met een webwinkel ben je mensen op een makkelijke manier van dienst en verdien je zelf geld!

Over de invoering van de euro

Ook over de invoering van de euro zijn hele verhalen geschreven….

De gulden verandert in euro
“Wat betekent de invoering van de euro voor mijn bankzaken?”, vraagt u zich wellicht af. Het moment dat de eerste euro’s over de toonbank rollen lijkt nog héél ver weg, maar toch wordt er bij de Bank achter de schermen al hard gewerkt om de introductie van de euro in goede banen te leiden, zodat u straks niet voor verrassingen komt te staan!
Eén ding is zeker, bij De Bank kunt u de overgang van gulden naar euro met een gerust hart tegemoet zien. Wij zijn er klaar voor. En nog veel belangrijker: er kan veel, maar ook als u zelf geen actie onderneemt, loopt alles goed. De Bank heeft op het gebied van bancaire zaken alle kennis in huis. Als onderdeel van – het internationale samenwerkingsverband van financiële instellingen met activiteiten overal ter wereld – beschikt De Bank over een enorme know-how op financieel gebied. Meer dan voldoende om de invoering van de euro voor u soepel te laten verlopen.

De euro in het kort
Al in 1995, tijdens de Europese Top in Madrid, besloten de Europese regeringsleiders tot de invoering van een gemeenschappelijke Europese munt: de euro. Deze nieuwe munt is mede bedoeld om de economische groei in de elf deelnemende landen te stimuleren. De handel, het bedrijfsleven en ook particulieren in België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje besparen zo kosten. Schommelende wisselkoersen verdwijnen en daarmee ook een stuk onzekerheid. De euro neemt binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU) elke vorm van koersrisico weg.
De vorming van de EMU en de invoering van de euro hebben voor u ook belangrijke voordelen. Als u straks op vakantie gaat naar een EMU-land loopt u niet langer het risico dat de vakantie achteraf duurder uitvalt door schommelende wisselkoersen. Tegelijkertijd wordt de Europese markt doorzichtiger, omdat u heel eenvoudig prijzen kunt vergelijken. Voor bedrijven betekent dat ongetwijfeld meer concurrentie waarvan u als consument in de vorm van scherpere prijzen profiteert.

Producten en diensten van De Bank en de euro
Als klant van De Bank heeft u, als u dat wenst, tot de chartale invoering van de euro in 2002 relatief weinig te maken met de nieuwe munt. U bepaalt zelf wanneer u bijvoorbeeld met uw rekeningen of beleggingen overstapt van gulden naar euro. Per 1 januari 2002 worden de rekeningen en overige producten automatisch omgezet. U hoeft hiervoor geen enkele actie te ondernemen.
Op uw verzoek kan omzetting, als uw persoonlijke situatie daar aanleiding toe geeft, ook vanaf 1 januari 1999 plaatsvinden. Vanaf deze datum worden een aantal financiële producten en diensten van De Bank zowel in gulden als in euro aangeboden. U kunt dat zien als een extra service om alvast te wennen aan de euro.

Betalen in gulden en euro
Op elk rekenoverzicht van De Bank ziet u vanaf 1 januari 1999 het saldo van uw betaalrekening in gulden én in euro staan. Hiervoor geldt de omrekenkoers die op 1 januari 1999 wordt vastgesteld. Tussen 1 januari 1999 en 1 januari 2002 kunt u uw huidige gulden-betaalrekening houden. U heeft ook de mogelijkheid om een nieuwe euro- betaalrekening te openen of uw huidige gulden-betaalrekening om te zetten, maar noodzakelijk is dit niet. Uiterlijk op 1 januari 2002 zetten wij uw gulden-betaalrekening automatisch om in een euro-betaalrekening. Op dat moment is de euro het enige wettige betaalmiddel. Uiteraard informeren wij u ter zijner tijd over de exacte gang van zaken.
Bent u volgend jaar wel al zo vertrouwd met de euro dat u uw huidige betaalrekening liever om wil zetten in een euro-rekening, dan kan dat natuurlijk. De Bank biedt de volgende eurorekeningvarianten:

Sparen in euro tegen dezelfde rente
Vanaf 1 januari 1999 staat op elk rekeningoverzicht van uw spaarrekening het saldo zowel in gulden als in euro vermeld. U kiest zelf of u tussen 1 januari 1999 en 1 januari 2002 in gulden of in euro op uw spaarrekening overboekt. U hoeft daarvoor niet per se een euro-spaarrekening nodig. Een overboeking in euro op een gulden- spaarrekening wordt automatisch voor u omgerekend in gulden. Contant storten kan tot 1 januari 2002 alleen in gulden. Vanaf die datum tot 1 juli kan zowel een gulden als euro-bedrag worden gestort.
Dit betekent dat u tot 1 januari 2002 vrij bent in de beslissing of u spaart in gulden of in euro. Wij zetten vanaf 1 januari 2002 de spaarrekening en het saldo definitief om in euro tegen de vaste, afgesproken omwisselkoers.
Wilt u vanaf 1 januari 1999 uw gulden-spaarrekening in euro en gulden, zet uw De Bank adviseur deze kosteloos om in een euro-spaarrekening. Het omzetten van uw spaarrekening naar een euro-spaarrekening is eenmalig. Zodra u overgaat op de euro, vermeldt het rekeningoverzicht het nieuwe saldo in euro en in gulden. De bij- of afschrijvingen worden in euro geboekt. Dat betekent dat een storting of opname in gulden door onze computer automatisch omgerekend wordt in euro. De omrekening van gulden naar euro staat in de omschrijving op het rekeningoverzicht. Als u dus overgaat op een euro-spaarrekening, verandert de valutasoort. Het rekeningnummer en de voorwaarden blijven hetzelfde.

De euro en beleggen
Particuliere beleggers krijgen vanaf 4 januari 1999 te maken met aan- en verkoopkoersen in euro. De Amsterdamse Effectenbeurs, in beurskringen ook wel Amsterdam Exchanges (AEX) genoemd, en de Optiebeurs handelen vanaf dat moment alleen nog in euro. Dat geldt voor zowel opties, aandelen als obligaties. Hoewel de koersen in euro genoteerd zijn, kunt u blijven aan- en verkopen in guldens. De Bank rekent de aan- of verkooptransacties automatisch en kosteloos voor u om naar gulden-bedragen. De Beleggersgiro verrekent de transactiekosten in gulden.
Vanaf 1 januari 2002 zet De Bank uw beleggersgiro automatisch om in euro. Het rekeningoverzicht vermeldt de waarde van uw portefeuille daarna alleen nog in euro. Aan- en verkopen in gulden is in 2002 niet meer mogelijk. Ook de transactiekosten en aan- en verkoopbedragen van de Euro Beleggersgiro worden dan verrekend in euro.
Wilt u voor 1 januari 2002 over op de euro, dat kan. Vanaf 1 januari 1999 zijn alle beleggingen in beleggingsfondsen in euro. Het beleggingsassortiment van De Bank is dan ook volledig europroof: aan- en verkopen kan met gulden én met de euro. Het assortiment wordt bovendien uitgebreid met de Euro Beleggersgiro. Uw adviseur zet de Beleggersgiro eenmalig en kosteloos om in een Euro Beleggersgiro. Bij de Euro Beleggersgiro zijn alle stortingen, opnamen, aan- en verkoopbedragen en transactiekosten in euro verwerkt. Het rekeningoverzicht blijft de waarde van de portefeuille tegen de vaste omrekenkoers in gulden en in euro vermelden tot uiterlijk 1 januari 2002.

Hypotheken in 2002 automatisch in euro
Voor uw hypotheek blijft tot 1 januari 2002 het meeste hetzelfde. U beslist zelf of u tussen 1 januari 1999 en 1 januari 2002 in gulden betaalt ¢f in euro. In de praktijk gaat het daarbij om het betalen van rente, (extra) aflossingen of een premiestorting.
Vanaf 1 januari 1999 komt de euro in ieder geval voor in de correspondentie over uw hypotheek bij De Bank. Dit doen we vooral om u extra informatie te geven over uw hypotheek en natuurlijk om u vertrouwd te maken met de euro. Vraagt u na 1 januari 1999 een hypotheekofferte bij ons aan, dan staan de bedragen zowel in gulden als in euro vermeld. Het taxatierapport en bijvoorbeeld uw salarisgegevens zijn wat ons betreft zowel in gulden als in euro aan te leveren.
Uiterlijk 1 januari 2002, als de euro ook wettig betaalmiddel is, zet De Bank automatisch het hypotheekbedrag van gulden om in euro. De omrekening naar de euro heeft overigens geen invloed op uw juridische contract: de hypotheekvoorwaarden en de rente blijven hetzelfde. Alleen de guldenbedragen worden volgens de wettelijke geldende regels omgezet in euro.
Het bedrag van uw hypotheek voor 1 januari 2002 omzetten in de euro is helaas niet mogelijk. Het betalen van rente, een (extra) aflossing of een premiestorting in gulden of euro is geen probleem. De Bank zorgt automatisch voor omrekening. Verder verandert er voor u dus niets. De Bank zet alle hypotheken uiterlijk in 2002 in één keer automatisch om in euro. U ontvangt hierover bijtijds bericht.

Leningen aflossen in gulden en euro
De Bank blijft voorlopig tot 2002 haar leningen in gulden aanbieden. Wel heeft u zelf de keuze om vanaf 1 januari 1999 uw lening af te lossen in gulden of in euro. De rekeningoverzichten en de jaaroverzichten vermelden de bedragen zowel in gulden als in euro. Bij het afsluiten van een nieuwe lening vermeldt het contract naast de gulden ook alvast de euro.
Uiterlijk 1 januari 2002 zetten wij het bedrag van uw lening automatisch om in euro. Vanaf dat moment heeft u een euro-lening en lost u alleen nog af in euro. Alle overige overeengekomen zaken zoals de looptijd en rente blijven daarmee uiteraard gelijk. U gaat er in geen enkel opzicht op achteruit.
Helaas is het niet mogelijk om uw lening voor 1 januari 2002 om te zetten van gulden naar euro. U kunt dus wel uw rente en aflossingen betalen in gulden of in euro. De Bank zet alle leningen te zinner tijd automatisch om in euro.

Verzekeringen van gulden naar euro
Tot de chartale invoering van de euro in 2002 berekent De Bank uw verzekeringen standaard in gulden. Ook de verzekeringsvoorwaarden blijven tot 2002 gebaseerd op de gulden. De Bank laat u ondertussen wel wennen aan de euro door de bedragen op de notas en het jaarlijkse verzekeringsoverzicht te vermelden in gulden en in euro. Ook bij de polissen van levensverzekeringen komt een bijlage met daarop alle bedragen in gulden en euro.
Als in 2002 de gulden uit roulatie wordt genomen, worden de verzekeringsvoorwaarden automatisch omgezet in euro. Dat regelt De Bank voor u. Alle bedragen of periodieke uitkeringen van bijvoorbeeld pensioen, lijfrente of levensverzekering zijn dan in euro. Hetzelfde geldt voor premies en uitkeringen van schade- en ongevallenverzekeringen. Vanaf 2002 betaalt u de premies alleen nog in euro.
Voor 1 januari 2002 premies in euro betalen of verzekeringsuitkeringen in euro ontvangen, is geen enkel probleem. De bedragen in gulden worden dan met de wettelijk vastgestelde koers omgerekend in euro.

Veel gestelde vragen
Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen dat u nog veel vragen heeft over de euro. Voor vragen over de euro en de gevolgen ervan kunt u gratis bellen met De Bank of met de Euro Helpdesk .
Op de Europagina kunt u een pagina vinden met veel gestelde vragen over de euro en de antwoorden daarop . En als u het antwoord op uw vragen er niet bij staat, kunt u zelf electronisch uw vraag stellen.

Schulden die je niet (direct) merkt

Nederland heeft zich door de recessie en vooral door de miljardensteun aan de banksector ongekend diep in de schulden gestoken.

De vorig jaar door de maatregelen van minister Bos (Financiën) tot 346 miljard euro gegroeide staatsschuld betekent een toename van 5300 euro per inwoner. Door de stijging torst nu iedere Nederlander een last van bijna 21.000 euro met zich mee.

Dit lezen we vandaag in de krant. Een hoop geld dat we niet hebben en dat we zelf terug moeten betalen.

Typecursus

Met een typecursus wordt je snel rijk. Tenminste vanuit de gedachte tijd is geld.

Veel mensen typen zoals ze het zichzelf in de praktijk geleerd hebben, met een twee, drie of meer vingers. Dat is niet erg effectief. Een goede typecursus kan zo een hoog rendement opleveren. Vooral omdat er op internet gratis typecusussen te vinden zijn.

Wie veel met de computer werkt en toch geen efficiënte manier van typen heeft kan met het volgen van een goede typecursus veel tijd – en dus veel geld – besparen.

Leven zonder geldzorgen

Mensen met geldzorgen zijn vaak niet de mensen met het minste geld. Integendeel. Soms lijkt het dat hoe meer geld iemand heeft, hoe meer geldzorgen hij of zij ook heeft.

En zijn niet meestal de rijkste mensen in het gezelschap de grootste ‘knijperds’?

Geld is afval

In spitsnieuws van 12 juni lezen we dit:

Een man in Ayr, een klein plaatsje in Schotland heeft een boete gekregen omdat hij zijn geld per ongeluk op straat heeft laten vallen. We weten allemaal dat de pond in waarde is gedaald, maar dat het nu zelfs tot afval wordt gerekend…

Stewart Smith verliet een winkel en wilde verder lopen toen hij werd teruggeroepen door twee agenten die naar een briefje van tien wezen, Stewart dacht dat hij het geld per ongeluk had laten vallen, bedankte de agenten en pakte het biljet op en wilde verder lopen.

Dat ging echter niet zomaar, de agenten riepen hem terug en gaven hem een boete van 50 pond voor straatvervuiling. Tegenstribbelen of in discussie gaan hielp niet, het was het nieuwe zero-tolerance beleid waarvan Smith nu de dupe was.

Zo zie je maar weer: uiteindelijk is geld alleen maar een papiertje. Wat het werkelijk waard is hangt af van de manier waarop je er naar kijkt. Afval, óf een blijk van vertrouwen dat de waarde blijft wat we ooit bedacht hebben dat we ermee zullen bedoelen.

Euro Lire

Het omrekenen van euro naar turkse lire.

Het afgelopen jaar schommelde de koers van de euro tussen 2,33 turkse lire (september 2008) en 1,75 tukse lire (maart 2009).

Als je gemakkelijk maar niet zo nauwkeurig wilt rekenen, dan neem je voor elke euro twee lire. Moet het preciecer, dan moet je ook de preciece koers weten. Die vindt je bijvoorbeeld op www.wisselkoersen.nl.

Hieronder staan een aantal tabellen om bij verschillende koersen van een aantal euro het tegenbedrag in lire af te lezen.

2,35 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 2,35 lire
2 euro is 4,70 lire
3 euro is 7,05 lire
4 euro is 9,40 lire
5 euro is 11,75 lire
6 euro is 14,10 lire
7 euro is 16,45 lire
8 euro is 18,80 lire
9 euro is 21,15 lire
10 euro is 23,50 lire

2,3 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 2,30 lire
2 euro is 4,60 lire
3 euro is 6,90 lire
4 euro is 9,20 lire
5 euro is 11,50 lire
6 euro is 13,80 lire
7 euro is 16,10 lire
8 euro is 18,40 lire
9 euro is 20,70 lire
10 euro is 23,00 lire

2,25 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 2,25 lire
2 euro is 4,50 lire
3 euro is 6,75 lire
4 euro is 9,00 lire
5 euro is 11,25 lire
6 euro is 13,50 lire
7 euro is 15,75 lire
8 euro is 18,00 lire
9 euro is 20,25 lire
10 euro is 22,50 lire

2,2 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 2,20 lire
2 euro is 4,40 lire
3 euro is 6,60 lire
4 euro is 8,80 lire
5 euro is 11,00 lire
6 euro is 13,20 lire
7 euro is 15,40 lire
8 euro is 17,60 lire
9 euro is 19,80 lire
10 euro is 22,00 lire

2,15 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 2,15 lire
2 euro is 4,30 lire
3 euro is 6,45 lire
4 euro is 8,60 lire
5 euro is 10,75 lire
6 euro is 12,90 lire
7 euro is 15,05 lire
8 euro is 17,20 lire
9 euro is 19,35 lire
10 euro is 21,50 lire

2,1 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 2,10 lire
2 euro is 4,20 lire
3 euro is 6,30 lire
4 euro is 8,40 lire
5 euro is 10,50 lire
6 euro is 12,60 lire
7 euro is 14,70 lire
8 euro is 16,80 lire
9 euro is 18,90 lire
10 euro is 21,00 lire

2,05 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 2,05 lire
2 euro is 4,10 lire
3 euro is 6,15 lire
4 euro is 8,20 lire
5 euro is 10,25 lire
6 euro is 12,30 lire
7 euro is 14,35 lire
8 euro is 16,40 lire
9 euro is 18,45 lire
10 euro is 20,50 lire

2 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 2,00 lire
2 euro is 4,00 lire
3 euro is 6,00 lire
4 euro is 8,00 lire
5 euro is 10,00 lire
6 euro is 12,00 lire
7 euro is 14,00 lire
8 euro is 16,00 lire
9 euro is 18,00 lire
10 euro is 20,00 lire

1,95 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 1,95 lire
2 euro is 3,90 lire
3 euro is 5,85 lire
4 euro is 7,80 lire
5 euro is 9,75 lire
6 euro is 11,70 lire
7 euro is 13,65 lire
8 euro is 15,60 lire
9 euro is 17,55 lire
10 euro is 19,50 lire

1,9 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 1,90 lire
2 euro is 3,80 lire
3 euro is 5,70 lire
4 euro is 7,60 lire
5 euro is 9,50 lire
6 euro is 11,40 lire
7 euro is 13,30 lire
8 euro is 15,20 lire
9 euro is 17,10 lire
10 euro is 19,00 lire

1,85 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 1,85 lire
2 euro is 3,70 lire
3 euro is 5,55 lire
4 euro is 7,40 lire
5 euro is 9,25 lire
6 euro is 11,10 lire
7 euro is 12,95 lire
8 euro is 14,80 lire
9 euro is 16,65 lire
10 euro is 18,50 lire

1,8 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 1,80 lire
2 euro is 3,60 lire
3 euro is 5,40 lire
4 euro is 7,20 lire
5 euro is 9,00 lire
6 euro is 10,80 lire
7 euro is 12,60 lire
8 euro is 14,40 lire
9 euro is 16,20 lire
10 euro is 18,00 lire

1,75 koers euro t.o.v. lire
1 euro is 1,75 lire
2 euro is 3,50 lire
3 euro is 5,25 lire
4 euro is 7,00 lire
5 euro is 8,75 lire
6 euro is 10,50 lire
7 euro is 12,25 lire
8 euro is 14,00 lire
9 euro is 15,75 lire
10 euro is 17,50 lire

lire euro

Het omrekenen van de turkse lire naar de euro.

Het afgelopen jaar schommelde de koers van de turkse lire tussen 57 eurocent (september 2008) en 43 cent (maart 2009).

Als je gemakkelijk maar niet zo nauwkeurig wilt rekenen, dan neem je voor elke lire een halve euro. Moet het precieser, dan moet je ook de preciese koers weten. Die vindt je bijvoorbeeld op www.wisselkoersen.nl .

Hieronder staan een aantal tabellen om bij verschillende koersen van een aantal lire het tegenbedrag in euro af te lezen.

0,43 koers lire t.o.v. euro
1 lire is 0,43 euro
2 lire is 0,86 euro
3 lire is 1,29 euro
4 lire is 1,72 euro
5 lire is 2,15 euro
6 lire is 2,58 euro
7 lire is 3,01 euro
8 lire is 3,44 euro
9 lire is 3,87 euro
10 lire is 4,30 euro

0,44 koers lire t.o.v. euro
1 lire is 0,44 euro
2 lire is 0,88 euro
3 lire is 1,32 euro
4 lire is 1,76 euro
5 lire is 2,20 euro
6 lire is 2,64 euro
7 lire is 3,08 euro
8 lire is 3,52 euro
9 lire is 3,96 euro
10 lire is 4,40 euro

0,45 koers lire t.o.v. euro
1 lire is 0,45 euro
2 lire is 0,90 euro
3 lire is 1,35 euro
4 lire is 1,80 euro
5 lire is 2,25 euro
6 lire is 2,70 euro
7 lire is 3,15 euro
8 lire is 3,60 euro
9 lire is 4,05 euro
10 lire is 4,50 euro

0,46 koers lire t.o.v. euro
1 lire is 0,46 euro
2 lire is 0,92 euro
3 lire is 1,38 euro
4 lire is 1,84 euro
5 lire is 2,30 euro
6 lire is 2,76 euro
7 lire is 3,22 euro
8 lire is 3,68 euro
9 lire is 4,14 euro
10 lire is 4,60 euro

0,47 koers lire t.o.v. euro
1 lire is 0,47 euro
2 lire is 0,94 euro
3 lire is 1,41 euro
4 lire is 1,88 euro
5 lire is 2,35 euro
6 lire is 2,82 euro
7 lire is 3,29 euro
8 lire is 3,76 euro
9 lire is 4,23 euro
10 lire is 4,70 euro

0,48 koers lire t.o.v. euro
1 lire is 0,48 euro
2 lire is 0,96 euro
3 lire is 1,44 euro
4 lire is 1,92 euro
5 lire is 2,40 euro
6 lire is 2,88 euro
7 lire is 3,36 euro
8 lire is 3,84 euro
9 lire is 4,32 euro
10 lire is 4,80 euro

0,49 koers lire t.o.v. euro
1 lire is 0,49 euro
2 lire is 0,98 euro
3 lire is 1,47 euro
4 lire is 1,96 euro
5 lire is 2,45 euro
6 lire is 2,94 euro
7 lire is 3,43 euro
8 lire is 3,92 euro
9 lire is 4,41 euro
10 lire is 4,90 euro

0,50 koers lire t.o.v. euro
1 lire is 0,50 euro
2 lire is 1,00 euro
3 lire is 1,50 euro
4 lire is 2,00 euro
5 lire is 2,50 euro
6 lire is 3,00 euro
7 lire is 3,50 euro
8 lire is 4,00 euro
9 lire is 4,50 euro
10 lire is 5,00 euro

0,51 koers lire t.o.v. euro
1 lire is 0,51 euro
2 lire is 1,02 euro
3 lire is 1,53 euro
4 lire is 2,04 euro
5 lire is 2,55 euro
6 lire is 3,06 euro
7 lire is 3,57 euro
8 lire is 4,08 euro
9 lire is 4,59 euro
10 lire is 5,10 euro

0,52 koers lire t.o.v. euro
1 lire is 0,52 euro
2 lire is 1,04 euro
3 lire is 1,56 euro
4 lire is 2,08 euro
5 lire is 2,60 euro
6 lire is 3,12 euro
7 lire is 3,64 euro
8 lire is 4,16 euro
9 lire is 4,68 euro
10 lire is 5,20 euro