Goede ideeën om iets aan geldgebrek te doen

Er zijn in de Nederlandse taal meer dan 250 woorden waar ‘geld’ in voorkomt.

Sommige tellen niet mee. Dat zijn woorden zoals aangewaggeld, aangezwengeld, afgeregeld, afgespiegeld, afgetroggeld,  bengelde, geregeld enzovoortsmeer.

Dan blijven er altijd nog meer dan tweehonderd over die wel degelijk met geld te maken hebben. Een kleine honderd daarvan beginnen met ‘geld’. Ook daar liggen trouwens woorden op de loer die eigenlijk net meetellen: geldig, geldende, kijk maar:

geld, geldadel, geldaristocratie, geldauto, geldautomaat, geldautomaten, geldbedrag, geldbedragen, geldbelegging, geldbeleggingen, geldbeurs, geldbeurzen, geldboete, geldboeten, geldboetes, geldbuidel, geldbuidels, geldcassette, geldcassettes, gelddorst, geldduivel, geldduivels, geldelijk, geldelijke, gelden, geldend, geldende, geldgebrek, geldhandel, geldhond, geldhonden, geldig, geldige, geldigheid, geldigheidsduur, gelding, geldingsdrang, geldinzameling, geldkas, geldkassen, geldkist, geldkisten, geldklopperij, geldkoers, geldkoersen, geldkraan, geldkwestie, geldkwesties, geldla, geldlaas, geldlade, geldladen, geldlening, geldleningen, geldloper, geldlopers, geldmagnaat, geldmagnaten, geldmarkt, geldmarkten, geldmiddelen, geldnood, geldomloop, geldontwaarding, geldsanering, geldschaarste, geldschieter, geldschieters, geldsom, geldsommen, geldstromen, geldstroom, geldstuk, geldstukken, geldswaarde, geldswaardig, geldswaardige, geldtransport, geldtransporten, geldtrommel, geldtrommels, gelduitgifteautomaten, geldverkeer, geldverlies, geldverliezen, geldverslindend, geldverslindende, geldverspilling, geldwezen, geldwinning, geldwinningen, geldwisselaar, geldwisselaars, geldwisselaren, geldwolf, geldwolven, geldzaak, geldzak, geldzaken, geldzakken, geldzorgen, geldzucht, geldzuchtig, geldzuchtige, geldzuivering.

De overige woorden duiden meestal geld aan dat je ergens voor krijgt, of dat ergens voor betaald wordt. Daar zitten wel goede ideeën bij om iets aan geldgebrek te doen…

abonnementsgeld, armengeld, baakgeld, bakengeld, bankgeld, bedieningsgeld, bekogeld, belastinggeld, berggeld, bespiegeld, betegeld, bloedgeld, collegegeld, cursusgeld, daggeld, daggelder, daggelders, dekgeld, drinkgeld, entreegeld, eregeld, examengeld, getuigengeld, gevarengeld, gewetensgeld, goudgeld, handgeld, havengeld, hoofdgeld, huishoudgeld, inleggeld, inschrijfgeld, inschrijvingsgeld, jaargeld, kadegeld, kasgeld, kermisgeld, kijkgeld, kindergeld, kleedgeld, kleingeld, kopergeld, kostgeld, lastgeld , leengeld, leergeld, lesgeld, lidmaatschapsgeld, liggeld, loodsgeld, losgeld, maandgeld, marktgeld, meergeld, muntgeld, noodgeld, opgeld, pachtgeld, papiergeld, parkeergeld, pasgeld, plaatsgeld , plokgeld, pontgeld, potgeld, presentiegeld, prijsgeld, prijzengeld, reisgeld, roepgeld, rustgeld, schandegeld, schoolgeld, schutgeld, sleutelgeld, sluisgeld, smartengeld, smeergeld, snuistergeld, spaargeld, speelgeld , speldengeld, staangeld, staatsgelden, stalgeld, standgeld, statiegeld, steekgeld, steigergeld, steungeld, stoelgeld, straatgeld, strijkgeld, subsidiegeld, tekengeld, tipgeld, tolgeld, vacatiegeld, vakantiegeld, vergelden , rachtgeld, wachtgeld, wachtgelder, wachtgeldregeling, weekgeld, wisselgeld, woekergeld, zakgeld, zegelgeld, ziekengeld, ziektegeld, zilvergeld, zoengeld, zwijggeld.

Tags: ,

Leave a Reply


| aforismen over geld en geldgebrek | beschouwingen over geld en geldgebrek |
| tips over geld en geldgebrek | wetenswaardigheden over geld en geldgebrek |
| oud nieuws over geld en geldgebrek | gulden en euro | omrekenen gulden naar euro |