Geldgebrek staat niet alleen

Geldgebrek staat niet alleen…

Er zijn in de Nederlandse taal een stuk of 25 algemeen gebruikte woorden waar ‘gebrek’ in voorkomt. Sommige tellen niet mee, want daarin betekent die lettervolgorde iets anders dan gebrek. Bijvoorbeeld zoals bij ‘ingebrekestelling’. In principe zijn er natuurlijk een heleboelwoorden met gebrek, want je kunt aan alles gebrek hebben: oomgebrek, tantegebrek, vadergebrek. Stikstofgebrek staat er bijvoorbeeld ook niet bij, want dat komt alleeen in de land- en tuinbouw voor. Zuurstofgebrek is wel algemeen bekend.

Pikant detail is dat geldgebrek alfabetisch heel dicht (naast) geldhandel staat. Zou dan door de inmens intensieve geldhandel geldgebrek ontstaan?


broodgebrek , gebrek , gebreke , gebreken , gebrekkig , gebrekkige, gebrekkiger, gebrekkigheid, gebrekkigst, geldgebrek , hartgebrek, hartgebreken, ingebrekestelling, lichaamsgebrek, lichaamsgebreken, plaatsgebrek, ruimtegebrek, spraakgebrek, spraakgebreken, tijdgebrek, vitaminegebrek, watergebrek, zuurstofgebrek.

Tags: ,

Leave a Reply


| aforismen over geld en geldgebrek | beschouwingen over geld en geldgebrek |
| tips over geld en geldgebrek | wetenswaardigheden over geld en geldgebrek |
| oud nieuws over geld en geldgebrek | gulden en euro | omrekenen gulden naar euro |