Geldgebrek of geen geldgebrek

Geldgebrek of geen geldgebrek, dat is de vraag.

Voor sommigen is het een heel actuele vraag. Meestal is dat het geval als je last hebt van geldgebrek. En dat kan nog in twee vormen. 1. je hebt geldgebrek, maar je weet dat je straks weer geld genoeg hebt. 2. je hebt geldgebrek, maar je weet niet waarvandaan, wanneer, hoe de oplossing, oftewel het einde van dat geldgebrek zal komen.

De tweede vorm is ongetwijfeld de schrijnendste. Dat is ook de vorm die het dringendste om een oplossing vraagt. Wat te doen bij geldgebrek? Hieronder volgen een aantal suggesties.

(wordt vervolgd)

Tags: ,

One Response to “Geldgebrek of geen geldgebrek”

  1. rijk worden says:

    Mooie website vol met intressante onderwerpen over geld gebrek. Kijk ook eens op mijn site (-:

Leave a Reply


| aforismen over geld en geldgebrek | beschouwingen over geld en geldgebrek |
| tips over geld en geldgebrek | wetenswaardigheden over geld en geldgebrek |
| oud nieuws over geld en geldgebrek | gulden en euro | omrekenen gulden naar euro |