2.20371

Het magische getal waarmee de koers van de euro ten opzichte van de gulden werd bepaald was 2.20371.

Naderhand werd nogal eens gesteld dat de koers van de gulden ten opzichte van de euro niet goed was vastgesteld. Zeker ten opzichte van de Duitse Mark was de waardering van de gulden te laag. Zie voor argumenten daarvoor bijvoorbeeld: radar.avrotros.nl.

De economisch ‘eerlijke’ weg, was gewoon politiek niet te bewandelen. Duitsland had dan tenslotte toch moeten toegeven dat de Duitse Mark zwakker was geworden ten opzichte van de gulden (zie Trouw ).

De omgekeerde koers, van de euro naar de gulden is indertijd vastgesteld op 0.45378. Daarmee zijn 2.20371 en 0.45378 de twee getallen die na de invoering van de euro de gang van de Nederlandse economie in hoge mate bepaald hebben: inflatie en loonstijging was het gevolg.