Omrekenen gulden naar euro en euro naar gulden

Van gulden naar euro: gulden is ...euro.
Van euro naar gulden: euro is ...gulden.

De koers van de gulden ten opzichte van de euro is/was: 0,45378
De koers van de euro ten opzichte van de gulden is/was: 2,20371
Vul het aantal gulden in en reken om naar euro's. Of vul in het aantal euro's in en reken om naar gulden (tweede regel).

Snel omrekenen van gulden naar euro
Snel uit je hoofd omrekenen van gulden naar euro kan ook: als het niet zo heel nauwkeurig hoeft kun je halveren van gulden naar euro: een gulden is ongeveer 0,5 euro. Van euro naar gulden verbubbel je: een euro is ongeveer twee gulden.

Nauwkeurig omrekenen van gulden naar euro
Om nauwkeuriger om te rekenen van gulden naar euro ga je in twee stappen te werk. Eerst neem je de helft en daarna haal je er nog tien procent (een tiende) af. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Kijk naar het voorbeeld hieronder.
Hoeveel euro is 28 gulden?
Eerste stap: neem de helft van 28. Dat is 14.
Tweede stap: haal van 14 een tiende af. Een tiende van 14 is 1,40. 14 - 1,40 = 12,60
28 gulden is dus (ongeveer) 12,60 euro.
De uitkomst die je zo krijgt is altijd iets te laag.

Nauwkeurig omrekenen van euro naar gulden
Om nauwkeuriger om te rekenen van euro naar gulden ga je in twee stappen te werk. Eerst verdubbel je en daarna doe je er nog tien procent (een tiende) bij. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Kijk naar het voorbeeld hieronder.
Hoeveel gulden is 28 euro?
Eerste stap: verdubbel 28. Dat is 56.
Tweede stap: Doe bij 56 nog een tiende erbij. Een tiende van 56 is 5,60. 56 + 5,60 = 61,60
28 euro is dus (ongeveer) 61,60 euro.
De uitkomst die je zo krijgt is altijd iets te laag.

De invoering van de euro
In het Verdrag van Maastricht van 1992 besloten de lidstaten van de Europese Unie tot de invoering van de euro. Op 31 december 1998 werd de koers van de euro ten opzichte van de geldsoorten van de deelnemende landen definitief vastgelegd. Op 1 januari 1999 is de euro een officieel feit geworden. Vanaf die datum waren de nationale bankbiljetten en munten van de landen die de euro hadden aanvaard blijvend gekoppeld aan de vastgestelde waarde van de euro. Die waarde werd indien noodzakelijk aangepast door de Europese Centrale Bank in Frankfurt am Main.

Aanvankelijk zou de Europese eenheidsmunt "ecu" gaan heten. Ecu was de afkorting van "European Currency Unit" het was tevens de naam van een oude Franse munt. Uit opiniepeilingen bleek dat veel mensen ecu een belachelijke naam vonden. Op het laatste moment werd op voorstel van Germain Pirlot, een Belgische esperantist en ex-leraar Frans en geschiedenis, gekozen voor de naam "euro". De ECB houdt echter de regel aan, dat in het Latijnse alfabet alleen de term "euro" is toegestaan. Op Griekse en Bulgaarse munten staat de naam in grieks respectievelijk cyrillisch schrift.

Op 1 januari 2002 zijn de euromunten en eurobiljetten in omloop gebracht. en zijn de nationale biljetten en munten uit de twaalf deelnemende 'eurolanden' vervangen door euromunten en eurobankbiljetten. Daarmee was voor veel Europese reizen de noodzaak om vooraf, of ter plaatse geld om te wisselen verdwenen.

Links over de gulden en de euro

Top

gulden naar euro
euro naar gulden
een onderdeel van geengeldgebrek.nl